ପ୍ରସବ ପରେ କେଉଁଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ?

0
ପ୍ରସବ ପରେ ମା’ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ସେମାନଙ୍କ ଶିଶୁ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ହେଲେ ପ୍ରସବ ପରେ ମା’ମାନେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ସମେତ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବେଶି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରସବ ପରେ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ଷୀର ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ...